Dzisiaj jest: Niedziela 21 Kwieceń 2024

Historia PZHKiPE oddziału Bielsko Biała.

Historia oddziału Bielsko Biała oparta na opisie z kroniki PZHHiPE oddział B-B zapoczątkowana w 1986 r. 31 Maja 1954r. jest datą zarejestrowania Związku pod nazwą Rejonowy Oddział Hodowców Kanarków w Bielsku Białej „ Canaria’’ Zarząd z siedzibą w Katowicach, niemniej już wcześniej działała na terenie Bielska i okolic grupa hodowców kanarków, którzy na długo przed powołaniem związku zrzeszeni byli w oddziale katowickim. Do najstarszych należeli Wisła Władysław, Loczek Edward. Na pewno Ci z najstarszych, których nazwiska są znane oraz Inni, których nazwisk nie znamy Byli Tymi, którzy zapoczątkowali działalność Związku na terenie Bielska, która trwać rozwijać się będzie na dalsze lata, kształtując upodobania młodszych pokoleń.

W początkowym okresie działania Związku sprawozdania nie były zbyt dokładne ,które by obrazowały dokładną działalność Związku, brak wykazu członków, brak nazwisk zwycięzców konkursów, brak danych dotyczących wystaw. Dopiero w roku 1957 kiedy do zarządu wybrany został J. Pająk, zostały sporządzone pierwsze sprawozdania, hodowca ten przez 18 lat pełnił szereg funkcji i przyczynił się do sprawnego działania Związku. Przez szereg lat władze związku często się zmieniały, mimo to organizowano wystawy. W latach 60-tych wysyłano kanarki na eksport, jest mowa również o imporcie kanarków z RFN gatunku SMAPER. W dniu 19 lipca 1965 roku nastąpiła zmiana nazwy Związku na Polski Związek Hodowców Kanarków .

Z okazji 15-lecia istnienia Związku wręczono dyplomy uznania członkom, między innymi Józef Kubica od 1958 r . przez wiele lat działał w zarządzie pełniąc funkcje prezesa. W roku 1971 do oddziału w Bielsku dołączyli się hodowcy z Żywca . Trzeba zaznaczyć że w roku 1972 wystawa została wzbogacona o ptaki egzotyczne, hodowcy z Ustronia oraz że kolega Józef Kubica wystawił swoją kolekcję w ogólnopolskim konkursie śpiewu. Z roku na rok poziom hodowli się podnosił. W roku 1974 wystawiono kanarki kolorowe- Jan Halema 363 pkt. A w roku 1975 było już 5 kolekcji kanarków kolorowych, hodowcy brali też udział w konkursach ogólnopolskich.

W 1980 oddział bielski poprosił zarząd główny o zezwolenie na prowadzenie hodowli bastardów, w myśl pisma z dnia 11 .11 . 1980 r. zgodę taką otrzymali. Zarząd kilkakrotnie występował do Urzędu miasta o przydzielenie lokalu, gdzie odpowiedzi ze strony miasta były negatywne, a więc zebrania odbywały się na terenie Bielska czy Żywca oraz w kwaterach prywatnych członków Zarządu .

Przez szereg lat działania związku obchodzono już jubileusze 25-lecia, 30-lecia, 40-lecia gdzie chciano zorganizować mistrzostwa Polski na terenie Bielska . Na jednej z wystaw w roku 1999 zaprezentowano ptaki mówiące m.in. Gwarki . Oddział bielski organizuje co roku wystawę oddziałową, nasi członkowie biorą czynny udział w mistrzostwach Polski- z dobrymi osiągnięciami. Na dzień 03.2017 odział liczył 31 członków .

W szeregu niedomówień i po licznych przepychankach 20.03.2018 r. Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej wykluczyła Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych ze swoich struktur. Po tej decyzji na terenie całej Polski zaczęły się tworzyć liczne kluby i stowarzyszenia będące członkami PFO. Nasi hodowcy mieli jednak nadzieję, że Zarząd PZHKiPE będzie starał się dogadać w tej sprawie z radą Federacji jednak tak się nie stało.         Kilkoro naszych hodowców zadeklarowało przynależność do innych klubów by być nadal członkiem PFO.                Nie sposób tutaj pisać i negować ówczesny i wcześniejszy zarząd PZHKiPE jednakże przyczynili się do tego co się stało. Na jednym z naszych zebrań Piotr Sołtysik zaproponował utworzenie nowego stowarzyszenia zapraszając wszystkich hodowców z bielskiego oddziału PZHKiPE do podjęcia tej decyzji. Po głosowaniu wszyscy jednogłośnie zagłosowali na tak. Jesienią 2018 r. zostały złożone odpowiednie dokumenty do sądu w celu rejestracji Beskidzkiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Mazańcowicach.                            Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 25.03.2019 r.  Członkami zarządu zostali Seweryn Stroński, Piotr Sołtysik, Benedykt Caputa, Łukasz Wilczęga. Obecnie jesteśmy pełnoprawnym członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej.