Dzisiaj jest: Niedziela 21 Kwieceń 2024

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Beskidzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Mazańcowicach w skrócie BSHKiPE

1. Administratorem danych osobowych jest Beskidzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Mazańcowicach

2. Administratorem/ inspektorem ochrony danych osobowych jest w osobach:
Zarząd w składzie prezes oraz v-ce prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Mazańcowicach

3. Przekazane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi ogłoszeń i udzielania odpowiedzi na głoszenia oraz dodawania i odpowiadania na komentarze lub pytania oraz treść zawartą na stronie internetowej BSHKiPE

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/ogłoszeń/komentarzy/partnerzy/sponsorzy/darczyńcy;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom zainteresowanym ogłoszeniem czy też wpisem jako komentarz w celu dedykowanej odpowiedzi.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do czasu przetwarzania.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Zgłaszać uwagi dotyczące edycji / wycofania danych osobowych można wysyłając email na nasz adres podany na stronie.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i dobrowolnie je pozostawią;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne;

13. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę BSHKiPE (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających strony Stowarzyszenia w następujących celach:
Prowadzenia anonimowych statystyk korzystania ze strony BSHKiPE.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć negatywny wpływ na zbieranie statystyk odwiedzin naszej strony internetowej.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

14. Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

15. Dostęp do w/w danych osobowych oraz treści podlegającej ochronie posiada tylko i wyłącznie Administrator po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Koniec treści. Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Beskidzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Mazańcowicach w skrócie BSHKiPE